Taxatie van een Koopgarantwoning

Bij het kopen van een Koopgarantwoning is een correct uitgevoerde taxatie van groot belang. Dit geldt wanneer u een woning koopt met Koopgarant, maar ook als u de woning in de toekomst weer verkoopt. Een onafhankelijke taxateur stelt in beide gevallen een gevalideerd taxatierapport op.

Correcte taxatie               

Bij de koop van een Koopgarantwoning wordt de woning eerst getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. U krijgt dan van de corporatie of ontwikkelaar een 'koperskorting' op de getaxeerde marktwaarde. Wanneer u de woning later verkoopt aan de woningcorporatie/ontwikkelaar, zal een taxateur opnieuw de marktwaarde van uw woning taxeren. Het kan zijn dat u in de tussentijd uw woning hebt verbouwd. Dan stelt de taxateur in het taxatierapport vast wat de waarde van deze verbouwing is. Deze taxatiewaarden zijn van belang voor het vaststellen van de prijs die de corporatie/ontwikkelaar aan u gaat betalen voor uw woning.

Taxatie-eisen 

Bij de taxatie van een Koopgarantwoning gelden een aantal eisen. Enkele belangrijke eisen zijn:

  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie of de financiering.
  • De taxateur moet binnen een bepaalde afstand van uw woning gevestigd zijn (In het grootste deel van het land is dit 20 km, er zijn enkele uitzonderingen)
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport bevat extra informatie, zoals foto’s over de verbeteringen.
  • Het taxatierapport mag op het moment van koop niet ouder zijn dan zes maanden.

Aanwijzing taxateur bij terugkoop

Bij terugverkoop kunt u kunt kiezen uit een lijstje met 3 taxateurs dat is vastgesteld door de corporatie of ontwikkelaar óf u wijst zelf een andere taxateur aan. De taxateur die uw woning taxeert mag gedurende 2 jaar voor het aanbod tot terugverkoop niet betrokken zijn geweest bij de aankoop of terugverkoop van uw woning. Kiest u uit het lijstje van de corporatie of ontwikkelaar een taxateur dan zijn de kosten voor rekening van rekening van de corporatie/ontwikkelaar. Wanneer u zelf een andere taxateur aanwijst dan betaalt u de taxatiekosten.
Als u het niet eens bent met de getaxeerde marktwaarde kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Ook de corporatie of ontwikkelaar kan een beroep doen op de geschillenregeling.

Geschillenregeling

Het kan zijn dat u uw woning wilt verkopen, maar dat u het niet eens bent met de uitkomst van de taxatie. Dan is er een geschillenregeling. Ook de corporatie/ontwikkelaar kan een beroep doen op de geschillenregeling.
Bij de geschillenregeling benoemt u een nieuwe taxateur en de corporatie/ontwikkelaar benoemt ook een nieuwe taxateur. Deze 2 taxateurs wijzen samen een derde taxateur aan. De 3 taxateurs stellen samen de waarde vast. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. De corporatie/ontwikkelaar en u betalen dan ieder de helft van de kosten van deze taxatie.