Aan te leveren stukken aan OpMaat


Wil je voor de verkoop van de KoopGarant-woning uiterlijk binnen een week de onderstaande stukken terugsturen?

N.B. De taxatie van je woning kan pas plaatsvinden nadat wij dit formulier/deze stukken (1 t/m 3) van je hebben ontvangen.

 

 1. Keuzeformulier taxateur

  Hierop kan je je keuze aangeven. Wanneer wij binnen de afgesproken termijn geen reactie hebben ontvangen, kiest de corporatie of ontwikkelaar een taxateur.

 2. Formulier 'Zelf aangebrachte verbeteringen/(Lijst van zaken)'

  Heb je zelf in de woning geïnvesteerd, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer? Dan blijft de huidige waarde (dus niet de kosten) van deze investeringen buiten de waardedeling bij de terugkoopprijsberekening.

  De taxateur bepaalt bij de taxatie van de woning de waarde van deze investeringen. Wij ontvangen graag een opgave van de eventuele verbeteringen die je in of aan uw woning hebt aangebracht of hebt laten aanbrengen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde formulier “Zelf aangebrachte verbeteringen” gebruiken.

  (Wil je eventueel op de lijst van zaken ook aangeven welke zaken je meeneemt en welke achterblijven in de woning en deze lijst vervolgens ondertekenen?)

 3. Vragenlijst woning

  Graag de “Vragenlijst verkoop woning” invullen en ondertekenen.

 4. Beschikking OZB

  Maak een kopie van de laatst bekende WOZ-waarde (de zogenaamde beschikking OZB). Je hebt deze van de gemeente ontvangen.

 5. Energielabel

  Sinds 1 januari 2015 bent je bij verkoop van je woning verplicht om een geldig energielabel over te dragen aan de koper van uw woning. Mogelijk heb je al een geldig energielabel. Dat kun je zelf via de volgende website controleren: zoekuwenergielabel.nl. Heb je nog geen definitief label maar alleen een voorlopig energielabel? Dan moet je zelf nog het definitieve label aanvragen. Dat kan eenvoudig via de website van de Rijksoverheid.
  Wil je ervoor zorgen dat je uiterlijk binnen een maand na dagtekening van de ontvangstbevestiging, een definitief label per email naar OpMaat stuurt? 

 

Terug naar terugkoopbegeleiding door OpMaat